top of page

Wordt toewijzing van sociale huurwoningen - ook - een loterij?

Dat is de vraag nu dit jaar de huisvestingsverordening van Holland Rijnland moet worden herzien. Nieuw onderdeel daarbij is de introductie van toewijzing via loting mogelijk wordt, maximaal 10 % per jaar. Natuurlijk Nieuwkoop is geen groot voorstander van toewijzing door loting en vindt dat dat alleen moet gelden voor huurwoningen die blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg zijn voor woningzoekenden en dan alleen nog voor zgn. spoedzoekers. Dat zijn mensen met onvoldoende urgentie om via de daarvoor bestaande regeling in aanmerking te komen voor een woning. Gemeente en woningcorporaties moeten dat verder uitwerken in afspraken, aldus Natuurlijk Nieuwkoop.

De roep om loting is actueel nu de huisvestingsverordening wordt herzien. Dat gebeurt elke vier jaar. Dan wordt bekeken of de verordening nog goed werkt of dat aanpassing nodig is.

Nieuwkoop is aangesloten bij de woningmarkt van Holland Rijnland, een samenwerkingsorgaan van 14 gemeentes in Zuid Holland Noord. Dat gaat om Leiden en omstreken, de Duin- en Bollenstreek, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

In de gemeente Nieuwkoop zijn drie woningcorporaties actief: Woningstichting Nieuwkoop (met ongeveer 2000 woningen in de voormalige gemeente Nieuwkoop), Woondiensten Aarwoude (met rond de 2000 woningen in het voormalige Ter Aar en Kaag en Braassem) en Vestia (met ongeveer 500 woningen in de voormalige gemeente Liemeer).

Voor de grootste groep woningzoekenden geldt dat woningen worden toegewezen met als enig criterium de inschrijfduur. De wachttijd voor een woning is ongeveer 6 jaar. In Holland Rijnland staan nu rond de 90.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarvan reageren er zo´n 20.000 actief op beschikbaar komende woningen. In 2017 (laatst bekende cijfers) kwamen er 3806 woningen beschikbaar. 71 % daarvan werd toegewezen aan reguliere woningzoekenden (op basis van inschrijfduur). 7 % was beschikbaar voor lokaal maatwerk (in Nieuwkoop bijvoorbeeld het complex Aar en Amstel), 5 % voor urgenten, 6 % voor statushouders, 4 % voor bijzonder doelgroepen (zoals mensen uit de stadsvernieuwing) en een restgroep overigen.

Grootste probleem is natuurlijk de beperkte beschikbaarheid van sociale huurwoningen en een onvoldoende doorstroom in de woningmarkt. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat er meer sociale huur- en betaalbare koopwoningen moeten worden gebouwd zodat wachttijden kunnen worden verkort. Ook moeten er meer huurwoningen komen in de vrije sector (boven de 710 euro huur per maand) om de doorstroming te verbeteren.

NB Ons fractielid Rene Carlier heeft laten aantekenen tegen het door loting toewijzen van woningen te zijn omdat hij van mening is dat er nauwelijks incourante woningen zijn en dat het een gek beeld zou geven als iemand met bijvoorbeeld maar 3 maanden inschrijfduur een woning zou kunnen krijgen terwijl anderen daar heel lang op moeten wachten.

Tags:

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page