top of page

Algemene beschouwingen 10 november 2022

Over woningbouw, rode laarsjes, de forse greep uit de gemeentekas en een rekenmachine!

Fractievoorzitter Pien Schrama koppelde in haar algemene beschouwing op 10 november de inbreng van Natuurlijk Nieuwkoop over het collegeprogramma aan de begroting 2023-2026. Dit omdat de inhoud én het financiële effect van het collegeprogramma is opgenomen in de begroting voor de komende jaren. Onze visie op het collegeprogramma is dus ook van toepassing op de begroting 2026.


Woningbouw, energietransitie en rode laarzen

Naast de noodzaak van het versnellen van het verduurzamen van sociale huurwoningen is ook het oplossen van de problemen met de Vestiawoningen een prioriteit van Natuurlijk Nieuwkoop. Het bouwen van woningen staat hoog op ieders politieke agenda en Natuurlijk Nieuwkoop bood de wethouder een paar rode laarsjes aan om te dragen bij het knippen van de, naar wij hopen, vele lintjes bij nieuwe bouwlocaties. Helaas is extra investeren in de energietransitie en duurzaamheid geen prioriteit van dit college. Daarom hebben we samen met D66 en SBN een motie "Energiefonds; naar een blijvend betaalbare energierekening voor iedereen" ingediend om de energietransitie en het versneld verduurzamen van woningen een extra impuls te geven. De rode laarzen mogen wat ons betreft ook dán vaak gebruikt worden om een nieuwe aansluiting in het warmtenet te openen. De motie is door de raad aangenomen en het college moet aan de slag om een energiefonds in het leven te roepen.


Verruiming regeling energietoeslag Een voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop, met steun van D66 en SBN, om de regeling energietoeslag te verruimen is aangenomen. Door de inkomensgrens te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum komen meer huishoudens in 2023 in aanmerking voor de energietoeslag. Zie hiervoor een apart bericht op onze website.

Financiën en reservevorming

Natuurlijk Nieuwkoop is het niet eens met de grote greep uit de kas van maar liefs 7 miljoen euro om in de begroting nieuwe reserves in te stellen die niet onderbouwd zijn.

De VVD kreeg van Natuurlijk Nieuwkoop een rekenmachine om de complexe berekening maar eens voor ons uit te rekenen. Deze partij stemde nl in juni van dit jaar tegen een voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop om 1 miljoen in de reserve Reservering Woningbouw te storten omdat het niet voldoende onderbouwd was. Natuurlijk Nieuwkoop is het niet oneens met het doel van de diverse reserves maar wel met het vastleggen van zulke grote bedragen zonder dat is aangegeven hoe deze bedragen zijn opgebouwd en wanneer deze bedragen ingezet gaan worden.コメント


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page