top of page

Natuurlijk Nieuwkoop stemt in met RES na toezeggingen van B&W


Natuurlijk Nieuwkoop heeft in de gemeenteraadsvergadering van 3 juni ingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). We zijn er heel blij mee dat er in Nieuwkoop geen windturbines zullen verschijnen en dat er in Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland gebieden ook geen zonnevelden zullen worden aangelegd.


Natuurlijk Nieuwkoop is wel van mening dat de participatie met inwoners nog niet tot een goede afronding is gekomen en dat er bijvoorbeeld over zonnevelden in het centrale gedeelte van de gemeente en in de Vierambachtspolder, nog geen uitsluitsel gegeven kan worden. De participatie had ook bij de andere gebieden nog moeten worden doorgezet. De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop diende daarvoor een amendement in dat door alle andere partijen werd verworpen.

Concept amendement NN RES 1 Orientatiege
.
Download • 96KB

¨Daarnaast is het van groot belang om zaken ook in de goede volgorde te realiseren¨, aldus woordvoerder Berry Dors. ¨We moeten dus eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken realiseren, voordat we overwegen zonnevelden uit te rollen. En áls het daar al op aankomt, dan eerst gebieden die daar landschappelijk of economisch het meest voor in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld oudere en verrommelde tuinbouwgebieden.


De toezegging van het College vaan B&W aan onze fractie over het uitgebreid betrekken van inwoners bedrijven en stakeholders bij de opstelling van een afwegingskader is een prima afspraak. Een afwegingskader is dringend nodig, want niet alleen ruimtelijk, maar ook maatschappelijk, sociaal, ecologisch en economisch is een goed kader van groot belang. Nu al worden grondeigenaren zeer actief benaderd om overeenkomsten af te sluiten voor de aanleg van zonnevelden. De druk wordt heel erg hoog. Dat kader moet er dus zijn voordat er gesproken kan worden van zoekgebieden en zoeklocaties.


Natuurlijk Nieuwkoop heeft overigens zorgen of de netwerkbeheerder Liander wel voldoende capaciteit kan beschikbaar stellen om de opwek van duurzame energie in Nieuwkoop tot 2030, en dan met name voor zon op grote daken, te kunnen garanderen. De fractie zal dit scherp blijven volgen.


De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft uiteindelijk voldoende vertrouwen in de door het College gedane toezeggingen en vervatte dat ook in een stemverklaring bij het besluit.

betoog RES 1.0 voor BR van 3 juni 2021
.d
Download D • 12KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page